Over Huisuitbreiden.nl

Huisuitbreiden.nl: voordelig extra woonruimte. Wij bieden een unieke samenwerking tussen architect, constructeur en opbouwspecialist. Vanuit onze expertise zorgen wij voor ontwerp, uitwerking en uitvoering. Met een duidelijke prijs vooraf.

U kunt gebruik maken van de kennis van onze architect en ingenieur. Hij voert het eerste gesprek en blijft ook tijdens de rest van het traject aanspreekpersoon.

Op basis van de besproken wensen, het bestemmingsplan, bouwvoorschriften en eventuele andere eisen van bijvoorbeeld VVE, maakt de architect het ontwerp. Daarnaast zorgt hij voor het volledige traject dat daarop volgt: van indienen bij de welstandscommissie tot verkrijgen van de bouwvergunning.

We kunnen u dus helpen met het hele ontwerptraject tot en met bouwvergunning

Maar als u reeds een ontwerp heeft dat is goedgekeurd door welstand en is vergund door de gemeente dan kunnen wij nog steeds vrijblijvend een offerte voor u uitbrengen.

Het team van Huisuitbreiden.nl-medewerkers wordt op basis van de benodigde expertises per klus samengesteld.

De aannemer van Huisuitbreiden.nl verzorgt in nauwe afstemming met de architect en constructeur de daadwerkelijke ruw- en afbouw.

Huisuitbreiden.nl werkt vanuit Amsterdam en Noord-Holland, maar is ook buiten de Randstad inzetbaar.