Bouwkosten

Bouwkosten voor een aanbouw, dakopbouw en/of dakterras

Het realiseren van een aanbouw, dakopbouw of een dakterras zijn enkele voorbeelden om de gebruiksmogelijkheden van een gebouw te vergroten.

Door middel van kleine aanpassingen aan hun woning kunnen mensen op eenvoudige wijze hun woongenot vergroten. Ook kunnen dergelijke aanpassingen er voor zorgen dat mensen langer in hun wijk kunnen blijven wonen, ook als hun woonbehoefte verandert. De gemeente wil hier over het algemeen graag aan bijdragen.

Voor een aanbouw aan de achterzijde van uw woning is vaak geen vergunning noodzakelijk. In het geval van een dakopbouw is deze omgevingsvergunning wel vereist.

 

De bouwkosten zijn grofweg onder te verdelen in twee categorieën;

A/ Advieskosten

B/ Uitvoeringskosten

 

De advieskosten zijn van ontwerp tot en met de vergunningsaanvraag en de uitvoeringskosten van start bouw tot oplevering van het project.

 

A/ Advieskosten Architect en constructeur;

Over het algemeen is het beste advies om de vergunning in 2 fases aan te vragen;

Fase 1/ Vooroverleg:  architect t/m toetsing bestemmingsplan en welstand

De gemeente toetst het ontwerp aan het bestemmingsplan en de beleidsregels.

Bij goedkeuring geeft welstand een oordeel over de uiterlijke verschijningsvorm van het ontwerp.

Advieskosten architect; 1850 euro/excl btw

Gemeentelijke kosten; 210 euro/excl btw

 

Na goedkeuring…..naar fase 2

Naar afwijzing…..het bouwplan moet worden aangepast of indien het niet valt binnen de regelgeving kan het plan helaas geen doorgang vinden.

 

Fase 2/ Aanvraag omgevingsvergunning; het technisch uitwerken van het ontwerp

Advieskosten architect; 1650 euro/excl btw

kosten constructeur; 700-1000 euro/excl btw. Afhankelijk van soort opbouw en bestaande constructie

Legeskosten; 3% van de bouwkosten (gemeentelijke kosten)

 

B/ Indicatie van de uitvoeringskosten;

a/ dakopbouw (casco en vaste afbouw); 1300-1500 euro/m2 excl btw

b/ dakterras; 450-750 euro/m2 excl btw

c/ afbouw badkamer/sanitair; 3000-6000 euro gemiddeld. Afhankelijk van oppervlak en wensen klant

d/ uitbouw aan de achterzijde van de woning (1 bouwlaag ); 2300 euro/m2 excl btw.

 

behandelingstermijn bouwvergunningen:

 

Type aanvraag bij gemeente

Behandelings-

duur gemeente

Toetsing aan:

Ter inzage-legging (evt bezwaar)

Nieuwbouw/

grote verbouwing

Reguliere 1e en 2e fase vergunning

1e fase; 6 weken*

2e fase; 6 weken

1e fase:

-stedenbouwkundige voorschriften

-eisen van welstand

-bouwverordening

2e fase:

-bouwtechnische eisen

-bouwbesluit eisen

-brandweer eisen

-energieprestatie eisen

-daglicht eisen

-ventilatie eisen

-diverse onderzoeken zoals

bodemonderzoeken, sonderingen

6 weken

Kleine verbouwing

Lichte bouwvergunning

6 weken*

-stedenbouwkundige voorschriften

-eisen van welstand

-bouwtechnische eisen

-bouwverordening

6 weken

Kleine verbouwingen in de bouw-vergunnings-vrije categorie

Geen vergunning nodig

 

 

 

 

 

* De afhandelingstermijn is niet van toepassing bij een strijdigheid met het bestemmingsplan.

Voor de behandelingsduur geldt dat de gemeente deze verlengd met de tijd die het duurt om nog ontbrekende stukken aan te leveren.

De legeskosten van de bouwaanvraag verschillen per gemeente. Deze zijn op te vragen bij de gemeente.

Over ons

Huisuitbreiden.nl: voordelig extra woonruimte. Wij bieden een unieke samenwerking tussen architect, constructeur en opbouwspecialist. Vanuit onze expertise zorgen wij voor ontwerp, uitwerking en uitvoering. Met een duidelijke prijs vooraf.

U kunt gebruik maken van de kennis van onze architect en ingenieur. Hij voert het eerste gesprek en blijft ook tijdens de rest van het traject aanspreekpersoon.

Op basis van de besproken wensen, het bestemmingsplan, bouwvoorschriften en eventuele andere eisen van bijvoorbeeld VVE, maakt de architect het ontwerp. Daarnaast zorgt hij voor het volledige traject dat daarop volgt: van indienen bij de welstandscommissie tot verkrijgen van de bouwvergunning.

We kunnen u dus helpen met het hele ontwerptraject tot en met bouwvergunning

Maar als u reeds een ontwerp heeft dat is goedgekeurd door welstand en is vergund door de gemeente dan kunnen wij nog steeds vrijblijvend een offerte voor u uitbrengen.

Het team van Huisuitbreiden.nl-medewerkers wordt op basis van de benodigde expertises per klus samengesteld.

De aannemer van Huisuitbreiden.nl verzorgt in nauwe afstemming met de architect en constructeur de daadwerkelijke ruw- en afbouw.

Huisuitbreiden.nl werkt vanuit Amsterdam en Noord-Holland, maar is ook buiten de Randstad inzetbaar.